Veel gestelde vragen

Wat kan een uniek logo ontwerp voor mijn bedrijf, product of dienst betekenen?

Een uniek logo ontwerp draagt bij aan onmiddellijke herkenbaarheid en acceptatie van uw doelpubliek. Goede logo’s benadrukken het onderscheidende vermogen en geloofwaardigheid van een bedrijf, product of dienst t.o.v. de concurrentie. Een goed logo ontwerp fungeert als visuele magneet dat uw doelgroep aantrekt, beweegt en prikkelt. Het is een positieve representatie van uw imago waar uw doelgroep een relatie mee krijgt.

Wat is je werkwijze?

De coördinatie van het logo ontwerp proces tot oplevering geschiedt tussen drie tot vijf werkdagen, tenzij anders met u afgesproken. Uw startsein kan volstaan om details omtrent tijdsduur en datum van oplevering te verkrijgen.

Afhankelijk van uw wensen ontvangt u tijdens het logo ontwerp proces een aantal impressies van concepten die betrekking hebben op uw input of onze visie. U krijgt een persoonlijke webpagina toegewezen waar u op comfortabele wijze uw keuzes kunt maken uit verschillende concepten en logo ontwerpen. Gebaseerd op uw aanwijzingen, wensen en eisen zullen de gekozen concepten worden bijgewerkt en uiteraard voorzien van onze eigen ideeën en suggesties.

Tijdens het logo ontwerp proces laten wij onze inspiratie beïnvloeden door research m.b.t. uw doelgroep, uw branche en eventuele concurrentie. Aan de hand van de informatie die wij vergaren volgt een aantal processen zoals schetsen, conceptualiseren, brainstormen en visualiseren. Wij doen er alles aan om alle nodige processen binnen de afgesproken tijdslimiet te realiseren. Tussentijds houden wij u op de hoogte van de status en vorderingen van de logo ontwerp concepten.

In welk bestandstype en formaten is mijn logo beschikbaar?

Als onderdeel van onze logo ontwerp service ontvangt u het definitieve logo ontwerp in ieder gewenst bestandsformaat. Standaard wordt het logo aangeleverd in het resolutie-onafhankelijke EPS vector formaat. EPS is het bronbestand waaruit alle andere bestandstypes gemaakt kunnen worden. Dit bestandstype fungeert als basis voor alle overige bestandstypes, ongeacht de resolutie of het formaat. Daarnaast ontvang je het definitieve logo ontwerp in de meest gangbare bestandsformaten, zoals jpg, png, tiff en pdf.

Alle drukkers en printshops kunnen probleemloos uit de voeten met een door ons aangeleverd vector bestand of een gecertificeerd PDF document. De meeste drukkers en printshops werken met PDF documenten om risico’s op ontwerp- en opmaak fouten tot een minimum te beperken. Ook kunnen we PDF documenten maken die je zelf kunt uitprinten.

Waar moet ik op letten bij het gebruik van meerdere kleuren?

Het logo ontwerp leveren we in zowel full-color RGB als in vooraf uitgekozen Pantone kleurnummers (CMYK). De laatste categorie is geschikt voor twee- of meer kleurendruk systemen. Denk bij voorbaat na over het aantal kleuren dat u wenst te gebruiken. Voor je logo- of huisstijl ontwerp adviseren wij nog steeds een maximum van drie kleuren. De kosten voor het laten drukken van meer kleuren kunnen bij sommige drukkers oplopen en doorberekend worden.

Betalingsvoorwaarden, facturering en algemene voorwaarden

Om discretie en veiligheid voor beide partijen te waarborgen hanteren wij een standaard betalingsovereenkomst. Als vuistregel geldt dat hierbij 70% als voorschot tijdens aanvang dient te worden overgemaakt en de resterende 30% na oplevering van alle definitieve bestanden.

Betalingen kunnen worden verricht door overschrijving naar het aangegeven bankrekeningnummer dat in de factuur vermeld staat. Wij realiseren ons dat het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op onze rekening bijgeschreven is. Om de aanvang van het project niet te verstoren accepteren wij ook betalingen via via PayPal.

In onze offertes worden alleen de ontwerpkosten opgenomen, tenzij anders aangegeven en met u vooraf besproken. Alles genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief 19% BTW.

Kosten voor drukwerk en eventuele drukwerkbegeleiding zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden niet opgenomen in onze offertes noch door ons verrekend.

Conform de algemene voorwaarden van de grafische sector is de betalingstermijn binnen 15 dagen na factuurdatum. De stukken van de algemene voorwaarden kunnen via onze website nagelezen worden.

Wanneer wordt het definitieve logo ontwerp mijn eigendom?

Het loont de moeite om hierbij nog eens stil te staan. De auteursrechten van een nieuw logo ontwerp – die zo gemakkelijk ten onrechte worden toegezegd door collegae – worden in feite niet automatisch overgedragen! Voor de overdracht van de auteursrechten bestaan namelijk een aantal richtlijnen. Nadat het volledige factuurbedrag bij ons is bijgeschreven, kan het auteursrecht aan u worden overgedragen middels een Overeenkomst Overdracht Auteursrechten. U hebt dan het volledige eigendoms- en gebruiksrecht m.b.t. het definitieve logo ontwerp. Hierbij is overigens geen notariële tussenkomst nodig. Deze overdracht kan tevens worden bevestigd op de factuur of op een opdrachtbevestiging.