Het gebruik van ®, ™ en © Tekens

Logo ontwerpers en degenen die zich beroepsmatig bezighouden met merken kennen de betekenis van de meest gebruikte tekens die soms gepaard gaan met logo’s en beeldmerken. Toch worden deze tekens vaak ten onrechte gebruikt. Om duidelijkheid te verschaffen waar deze tekens voor staan, hieronder een korte uitleg over het gebruik van de tekens ®, ™ en ©.

Het teken ® bij een merk betekent dat het merk een geregisteerd handelsmerk is en dat de eigenaar van het merk een beroep kan doen op merkbescherming.

Het teken ™ bij een merk betekent dat er een claim op het merk ligt (het merk wordt gebruikt) maar dat er nog geen merkregistratie is. Het betreffende teken wordt vooral in de Verenigde Staten vaak gebruikt bij niet geregistreerde merken of merken die zich nog bevinden in de aanvraagprocedure, maar waaraan de merkregistratie zelf nog niet is toegekend.

Het teken © wordt niet gebruikt om een claim op merkbescherming aan te geven. Dit teken is een copyright notice uit het auteursrecht waarmee de maker van een werk (bijvoorbeeld een foto, schilderij of ander kunstwerk) aan wil geven dat hij op een tot stand gekomen werk auteursrecht claimt.

Bron: De Merkenkrant